Polityka prywatności portalu


Polityka Prywatności opisana poniżej dotyczy serwisu www.lokale-wesele.pl.
Dotyczy Internautów korzystających z serwisów (pary młode) ale także zarejestrowanych podmiotów (restauracji, hoteli, domów weselnych, firm cateringowych) świadczących usługę organizacji przyjęć.
Lokale-wesele.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta www.lokale-wesele.pl i użytkownika serwisów należących do Grupa Portali Weselnych S.C. obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.
Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: www.lokale-wesele.pl nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów / użytkowników swoich serwisów i czasopism.
Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzaj serwisów oraz nie nabywaj produktów i usług oferowanych przez www.lokale-wesele.pl.

Dane osobowe
W czasie korzystania z serwisów należących do www.lokale-wesele.pl możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail.
Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania funkcji serwisu. Nie podanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczą.

Niezapowiedziane wiadomości
www.lokale-wesele.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.
Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości www.lokale-wesele.pl rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, czasopism, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez klientów Lokale-wesele.pl.
Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych www.lokale-wesele.pl.
Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

Jawne dane osobowe
Dane kontaktowe  podmiotów (restauracji, hoteli, domów weselnych, firm cateringowych) świadczących usługę organizacji przyjęć podane na serwisach należących do www.lokale-wesele.pl są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. www.lokale-wesele.pl nie ma możliwości zabezpieczenia użytkowników przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

Cookies (Ciasteczka)
Niektóre obszary serwisów należących do www.loakle-wesele.pl mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.
Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.
Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

Partnerzy
Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach i czasopismach należących do www.lokale-wesele.pl.

Wyłączenie odpowiedzialności
www.lokale-wesele.pl został stworzony, aby pomagać w prowadzeniu biznesu. Nie powinno się bezwarunkowo korzystać z dokumentów, które udostępniamy. Zawsze pamiętaj, aby dany dokument dokładnie przeczytać i szczegółowo przeanalizować, gdyż może nie być stosowny do Twojej sytuacji, ewentualnie skonfrontuj z innymi podobnymi publikacjami.

Opinie wyrażone przez społeczność na forum, w komentarzach lub w inny sposób nie zawsze są zgodne z opinią www.lokale-wesele.pl.

www.lokale-wesele.pl oraz jego redakcja nie bierze na siebie odpowiedzialności za zamieszczone reklamy. Kupujący powinien być ostrożny odpowiadając na reklamę, bądź wysyłając pieniądze.

Redakcja serwisu