Lista aktualności

Ślub jednostronny, małżeństwo mieszane – warunki i formalności

22-12-2018

Mówi się, że przeciwieństwa się przyciągają, a co zrobić w sytuacji, gdy jeden partner jest wierzący, a drugi nie, bądź wyznaje odmienną wiarę? Rezygnować ze ślubu? Oczywiście, że nie, skoro istnieje możliwość zawarcia ślubu jednostronnego. Czym jest taki ślub i jakie formalności trzeba spełnić, by móc go zawrzeć

Na czym polega ślub jednostronny?

Ślub jednostronny to nic innego, jak małżeństwo mieszane, które zawierane jest pomiędzy katolikiem a partnerem ze strony niekatolickiej. W Instrukcji Episkopatu Polski, jako stronę niekatolicką określa się osoby nieochrzczone, osoby ochrzczone, ale wychowane we wspólnocie niekatolickiej, osoby, które uważają się za niewierzące, osoby, które nieformalnie odstąpiły od kościoła, czy wszyscy ci, którzy ostentacyjnie nie praktykują. Osobno rozpatrywany jest przypadek osób, które formalnie opuściły kościół, czyli dokonały apostazji — tutaj by doszło do ślubu jednostronnego, muszą one złożyć zobowiązanie, że nie będą przeszkadzać partnerowi w wypełnianiu praktyk religijnych, a także ochrzczeniu i wychowaniu dzieci w duchu katolickim.

Małżeństwo mieszane - formalności

Wbrew pozorom przystąpienie do ślubu jednostronnego, nie wymaga o wiele więcej formalności, niż przygotowanie się do zwykłego ślubu. Po pierwsze para musi postarać się o pozwolenie na zawarcie związku małżeńskiego. Po drugie osoba niewierząca musi wypełnić dokument, który zostaje wysłany do biskupa. Niekatolik nie ma obowiązku uczestniczenia w naukach przedmałżeńskich oraz co oczywiste, nie musi dostarczać świadectwa ukończenia katechezy szkolnej.

Przebieg ślubu jednostronnego

przebieg ślubu jednostronnego bardzo często nie różni się od klasycznego ślubu obustronnego. Ślub jednostronny może odbywać się bez Mszy św. ale także i w jej trakcie. Co więcej, dozwolona jest obecność niekatolickiego duszpasterza. Osoba niewierząca w czasie ślubu jednostronnego nie wykonuje znaku krzyża, nie przystępuje do komunii świętej, a przysięgi nie kończy słowami: „Tak mi dopomóż Panie Boże Wszechmogący w Trójcy Jedyny i Wszyscy Święci". Cała reszta obrzędu przebiega bez zmian.

Unieważnienie ślubu kościelnego, a ślub jednostronny z rozwodnikiem

Wiele osób myśli, że ślub jednostronny można także wziąć z rozwodnikiem. Tutaj warto pamiętać, że, nawet jeśli rozwód dotyczy prawa cywilnego, to w świetle kościoła to małżeństwo ciągle trwa, tym samym przystąpienie do ponownego absolutnie nie wchodzi w grę. W takim przypadku należałoby się postarać o unieważnienie ślubu kościelnego.

Według prawa kościelnego możliwe jest unieważnienie małżeństwa kościelnego w kilkunastu przypadkach. Gdy kobieta nie ukończyła 18 lat, a mężczyzna 21 lat, w przypadku niemocy płciowej, w sytuacji, gdy jedna ze stron jest już w związku małżeńskim, gdy doszło do występku, pokrewieństwa, powinowactwa, przyzwoitości publicznej, a także pokrewieństwa prawnego.

Proces unieważnienie ślubu kościelnego rozpoczyna się od złożenia skargi powodowej. W tym dokumencie należy podać konkretny powód, dla którego chcesz unieważnić ślub. Do skargi dobrze dołączyć inne dokumenty, takie jak: świadectwo ślubu kościelnego, orzeczenie o rozwodzie, a w przypadku niektórych parafii świadectwo chrztu.

Ślub jednostronny to rozwiązanie dla wszystkich tych, którzy kochają się na tyle, że różnice w wyznawanej wierze nie są dla nich najważniejsze, bo dalej chcą spędzić ze sobą życie i przed sobą obiecać sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską.

Lista aktualności